Bratislava 08

 

Krátko po prehliadke odmenených filmov Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý žobrák v Prahe, zorganizovala Nadácia City TV podobnú aj v Bratislave. Projekcia festivalových filmov a neformálne stretnutie pre pozvaných hostí sa tentoraz uskutočnilo v priestoroch Veľvyslanectva Srbskej republiky na Slovensku.Po príhovore veľvyslanca Srbskej republiky Danka Prokiča, Eva Děkanovská, krátkou projekciou predstavila Košice ako kandidáta na európske hlavné město kultúry, ako mesto , ktoré sa tento rok stane centrom lokálnych televízií už štrnásty krát.Po projekcii dokumentu o festivale a vybraných filmov sa hostia i organizátori stretli pri neformálnej diskusii. Členovia správnej rady Nadácie diskutovali o budúcnosti festivalu so zástupcami Ministerstva kultúry, pozvanie prijal aj Roman Shoenwiesner zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Valéria Agócs, Pavol Demeš z Germain Marshall Fundu, nezávislí tvorcovia a novinári.Vďaka takýmto stretnutiam je možné, že čoraz viac divákov bude mať možnosť zhliadnuť zaujímavé programy z produkcie európskych lokálnych televízií.

(Malka Sýkorová )