Ocenenia „Zlatý žobrák“

Hlavná cena medzinárodného festivalu „Zlatý žobrák“ sa medzi tvorcami v lokálnych televíziách v Európe stala prestížnym ocenením a dôkazom úspešnej a tvorivej práce. Nemenej významným ocenením sa v posledných rokoch stali aj „Zlatý žobrák“ pre mladého autora a „Zlatý žobrák“ pre produkčnú spoločnosť, ktoré sú takisto potvrdením vysokých profesionálnych kvalít mladých tvorcov a nezávislých producentov.

 

Tradičná súťažná prehliadka sa bude konať v troch sekciách, v ktorých sa budú jednotlivé diela uchádzať o hlavnú cenu „Zlatý žobrák 2012“

  • sekcia produkčné spoločnosti
  • sekcia mladý autor
  • sekcia lokálne televízie

 

Programy sú zaradené do siedmych kategórií – spravodajstvo a publicistika, dokument, krátky hraný film, animácia. Novinkou 18. ročníka budú projekty mediálnej gramotnosti, participatívne projekty a  súťaž veľmi krátkych filmov (xsf).