Nemoc tretej moci

Original title: Nemoc tretej moci

Length: 52´

Country: Slovakia

Category: Documentary

Director: Zuzana Piussi

 

Synopsis:

Political documentary film about black wholes in Slovak justice and about law position in Slovakia. Slovak justice backstage film is also an essay about power forms, which withdrew into seclusion, to later get new name- justice.

Politický dokumentárny film o čiernych dierach v slovenskej justícii a o stave práva na Slovensku. Film zo zákulisia slovenského súdnictva je tiež esejou o formách moci, ktorá sa stiahla do ústrania, aby si neskôr dala nové meno – spravodlivosť.