Ako to vidím ja

Synopsis

Obrazové cvičenie v trešom ročníku štúdia v SSUŠF, zaujímave a pôsobivé zobrazenie

vplyvu priemyselného gigantu na život obyvateľov malej obce