baca_jano_cerven

Bača Jano Červeň

Synopsis

Od stredoveku patrí chov oviec na salašoch neodmysliteľne ku koloritu horskej

krajiny Slovenska.