zvonar

Bell ringer / Zvonár

Synopsis

*Simultánne tlmočenie *

Dojemný opis 82-ročného zvonára, ktorý sa sa stará o chorú manželku a usiluje sa odovzdať tradíciu mladým.