chvenie-plachiet_(agnes-dimun)_2

Chvenie plachiet

Synopsis

Experimentálny dokumentárny videoklip natočený v jednom zábere v jeden daždivý

deň (počas pobytu na festival Lokálnych TV z okna hotela Slovakia)