Kino Arhaik

Cinema Archaik: The last tour

Synopsis

Protagonosti tohto filmu sú ľudia z iného času. Vydávajú sa na poslednú cestu svojho starého putujúceho kina do oblasti južného Banátu. Premietať budú snímku Cross Country režiséra Puriša Djordjevića. Navštevujú staré kamenné kiná, ktorých majitelia sledujú vlastnými očami zánik tradičného kina a nevedia s tým nič urobiť.