kino_svet

Cinema World / Kino svet

Synopsis

Film v pôvodnom znení

Film o jednom z posledných dedinských kín na Slovensku, ktorého históriu a 

dôležitosť spoznávame cez spomienky a reálny príbeh miestnych dedinčanov.