Fall (1)

Fall

Synopsis

Popieranie – hnev – vyjednávanie – depresia a prijatie – tieto slová sú súčasťou piatich fáz umierania. Tommy prichádza na most s úmyslom pokúsiť sa o samovraždu. Počas poslednej fázy – prijatia na most dobiehajú jeho priatelia a v samovražde sa mu pokúsia zabrániť. Na ktorú stranu sa Tommy, už zmierený so smrťou pridá?