Felvidék

Felvidék – Horná zem

Synopsis

Film mladej režisérky, ktorá sa vydala po stopách rodinnej histórie a po dosiaľ nevypovedaných krivdách. Zozbierala príbehy generácie, ktorej osudy zmenili drsné rozhodnutia politikov po 2. svetovej vojne na národnostne zmiešanom území, a dala im unikátnu podobu animovaného dokumentu. Čo nedokážu rozpovedať svedkovia doby či filmové archívy, dopovedia animované príbehy. Podmanivá hudba Jany Kirschner dodáva autorkinmu rozprávaniu nezvyčajnú intenzitu.

Trailer