fotky- Ohrid, pre i posle 142

Ostrov

Synopsis

Celovečerný film OSTROV je autentickou sondu do sveta imigrantov – vojnových utečencov občianskej vojny z krajín bývalej Juhoslávie.