Movements_pohyby

Pohyby

Synopsis

Za polárny kruh, na arktický sever, sa každoročne vydáva skupina českých geológov, z

Ústavu štruktúry a mechaniky hornín Akademie vied ČR. Jej cieľom jej Hornsund. Najjužnejšia

zátoka ostrova Západné Špicbergy, kde vedci pomocou unikátneho prístroja presne monitoruju

pohyby zeme a mapujú dosiaľ nepreskúmaný terén, ktorý bol skrytý hlboko pod ľadom.

Uprostred nádhernej i drsnej prírody Špicbergských ostrovov vznikol pozoruhodný material,

ktorý ponúka blízky pohľad do vnútra českej polárnej expedície a ľudský pohľad na vedcoc

samých. Dokumentárny film divákovio postupne odkrýva , čo všetko badatelia svojím citlivým a 

trpezlivým pozorovaním prírody dokážu vyčítať nielen z terénu, zo samotných kameňov, ale i z 

tých najmenších, nepoznaných a doposiaľ nepredvidateľných tektonických pohybov zeme. Na 

pozadí úchvatnej arktickej prírody sa tak odvýja príbeh o tom, ako zásadné poznatky o našej

planéte námp rave tátos kupina vedcov prináša. Ich dlhodobé pozorovania ich vedú k záveru, že

doterajšia teória o našej zemi zrejme neplatí.