recyklátor

Recyklátor

Synopsis

Autorský dokumentárny film začínajúceho režiséra Erika Prausa je filozofickou

esejou o svedomí človeka.