rozsievac

Sower / Rozsievač

Synopsis

Simultánne tlmočenie

Film o živote a úspechoch Doroteusza Fionika, autora historických kníh o regióne Bielsk Podlaski a farmára.