Sud-ma-a-skusaj

Súď ma a skúšaj

Synopsis

Témou dokumentárneho filmu Súď ma a skúšaj je likvidácia ženských reholí. Hlavnými protagonistkami filmu sú rehoľné sestry, ktoré prežili exodus 50. rokov v Československu a pre vernosť hodnotám, v ktoré uverili a ktoré žili, sa tak stali svedkami dejinných udalostí nášho národa.

Trailer

http://vimeo.com/68791902