swalow-maslow

Swalow – Maslow

Synopsis

Surrealistická mozaika o žene, ktorá si postupne napĺňa svoje potreby podľa

Maslowovej hierarchie.