The Bite of the Lemon

Synopsis

Doktorova diagnóza nemohla byť viac jasná alebo precízna. Bude postupne strácať zrak, až pokým úplne neoslepne. Herec Arsène Klop dumajúc nad životom nemôže akceptovať túto čiernotu, ktorá ho nevyhnutne ovládne. Nechce ju, rebeluje a narieka proti nej, nerozumie tomuto súdu, ktorý mu život naložil.

Pre tohto človeka, tak ako pre každého z nás, je strana jedného zmyslu útokom na jeho každodenný život, zvyky, vzťahy s ostatnými ľuďmi, s vecami, s priestorom, so životom ulice a v neposladnom rade s jeho životom herca. Arsèn tak musí pretvoriť svoju budúcnosť.