10170795_648074005274500_4913621527334741876_n

The Boat is not Full

Synopsis

11. septembera 1973 Pinochet zvrhol socialistickú vládu Salvadora Allendeho v Čile. Je to začiatok krvavých represií, ktoré vedú k úteku tisícov ľudí do exilu. V kontexte Studenej vojny, Švajčiarska federálna vláda odmietla prijať čílskych politických utečencov, keďže ich považovala za príliš lavico-orientovaných a potencionálne nebezpečných. Ako dôsledok odmietnutia utečencov vzniklo obrovské ľudové hnutie. Tisíce mladých militantov, farníkov a intelektuálov, ale taktiež normalných rodín sa zaviazalo ubytovať týchto utečencov vo svojich domovoch. Volalo sa to Free place action.

Tento dokument odkrýva unikátne a málo známé odbobie švajčiarskej histórie, keď kolidovala občianska neposlušnosť s vládnym tlakom.