to_prave_orechove

To pravé orechové

Synopsis

O osudoch troch rôznych mužov. Z bežných denných situácií sa dozvedáme o 

ich minulosti, o prítomnom živote aj o ich predstavách do budúcnosti.