Zasa spolu

Synopsis

Ročníkový film v 3. Ročníku štúdia v SSUŠF, krátky hraný film o sile vzťahu medzi

dvomi ľudmi.