O Esencii Košíc

Esencia Košíc je koncipovaná ako široká kultúrna spolupráca rozličných subjektov pôsobiacich v meste, v regióne, na Slovensku, v ostatnej Európe. Ukážka a skúška kultúrnej kapacity mesta, jeho občanov, médií a inštitúcií, ktoré v ňom pôsobia. Kultúrne, športové a umelecké podujatia, domáci, ale aj zahraniční umelci by mali priniesť do Košíc “chuť EHMK 2013“ všetkým občanom a turistom mesta.