Festival (IFoLT)

Medzinárodný festival lokálnych televízií bol založený v roku 1995 vďaka zmene v politickom a ekonomickom systéme a vďaka snahe jednej zo vznikajúcich slovenských lokálnych televízií. Vznikol ako svojpomocná snaha a v tomto duchu pokračuje dodnes. Festival Zlatý Žobrák pomohol svojou súťažnou prehliadkou, workshopmi a stretnutiami zástupcov lokálnych televízií definovať ideu lokálnych a regionálnych médií, a to nie len vo východnej Európe, ale aj v rámci celého európskeho kontinentu. Organizátori festivalu stále považujú túto časť mediálneho priestoru za neoceniteľnú súčasť budovania demokratických princípov a ekonomického rozvoja.

Súťažná prehliadka Zlatý žobrák

“Zlatý žobrák” - súťažná prehliadka

Hlavná cena medzinárodného festivalu „Zlatý žobrák“ sa medzi tvorcami v lokálnych televíziách v Európe stala prestížnym ocenením a dôkazom úspešnej a tvorivej práce. Nemenej významným ocenením sa v posledných rokoch stali aj „Zlatý žobrák“ pre mladého autora a „Zlatý žobrák“ pre produkčnú spoločnosť, ktoré sú takisto potvrdením vysokých profesionálnych kvalít mladých tvorcov a nezávislých producentov.

Súťažná prehliadka festivalu sa koná v troch sekciách

sekcia produkčné spoločnosti

sekcia mladý autor

sekcia lokálne televízie

Súťažné programy sú zaradené do hlavných kategórií, ktorými sú spravodajstvo, publicistika, dokument, krátky hraný film, animácia.

Súťažné filmy budú premietané denne od 9.00 hod. do 13:00 hod. v Košiciach v Kulturparku a v Užhorode.

Svojím obsahom bývajú festivalové filmy unikátne, pretože prinášajú informáciu o nepoznaných regiónoch, o zvláštnych osudoch ľudí a o udalostiach, ktoré odrážajú aktuálne spoločenské procesy v Európe.

Porota

Chairman of the Jury

Roger Worrod (*1939) Switzerland
Turn on javascript to see the email. )   Ukončil Kráľovsku akadémiu dramatických umení v Londýne. Hral úlohu „Brudera“ v ocenenom majstrovskom diele Kena Russela „Pieseň leta“, vytvoril 4 dokumentárne filmy o Malte, ako dabingový herec prepožičal svoj hlas Gian-Maria Volontèmu, Budovi Spencerovi a Fabiovi Testimu a mnohým dalším. Ako scenárista-rozprávač sa podieľal na takmer 3000 audio-vizuálnych produkciách.

Local televisions

Marcel Dekanovský (*1948) Slovakia
( Turn on javascript to see the email. )Absolvoval réžiu na FAMU v Prahe, režisér mnohých televíznych filmov, televíznych inscenácií, detských seriálov, dokumentárnych a hraných filmov. Odmenený niekoľkými domácimi a zahraničnými oceneniami.

Karin Ragulová (*1973) Slovensko
*e-mail: Turn on javascript to see the email.*Absolvovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor slovenský jazyk a literatúra. Od roku 2010 pracuje v Rade pre vysielanie a retransmisiu na programovom odbore.  

Produkčná spoločnosť

Ovidiu Dumitrana
( Turn on javascript to see the email. )Získal obdivuhodné skúsenosti a výsledky na poli audiovizuálnych produkcií v TV Oltenia (dokumentárne, umelecké a prezentačné filmy). Produkoval okolo 70 filmov pre lokálne aj národne televízne kanály a získal viac ako 20 národných aj medzinárodných ocenení. V súčasnosti pracuje ako filmový producent a PR a expert na masmédiá pre fondy financované z EU. Niekoľko rokov pracoval ako PR a expert na masmédiá pre rumunskú vládu.

James Sutherland-Smith (*1948) United Kingdom ( Turn on javascript to see the email.)Spisovateľ, učiteľ angličtiny a spolu so svojou manželkou Vierou, jeden z najväčších prekladateľov slovenskej poézie do angličtiny. Žije na Slovensku od roku 2000, i keď od roku 2002 do roku 2009 pracoval v Belehrade. Jeho posledná zbierka poézie „Pepek v Belehrade“ a „Obed s rybou a zrkadlom“ - výber zo srbskej poézie Ivana Milankova , vyjde v tomto roku.

Young Authors

Elena Romanato (*1967) Italy
( Turn on javascript to see the email. )Je absolventkou Fakulty styku s verejnosťou a Fakulty politických vied v Miláne a je novinárkou na voľnej nohe. Od roku 1996 pracuje pre magazín Millecanali – mesačník o rádiu, televízii a vysielaní. Bola šéferdaktorkou Computer Arts – Future Media Italy a písala pre magazín Eurosat. V súčasnosti pracuje pre noviny La Stampa a Millecanali

Darko Kovič (*1969) Serbia
( Turn on javascript to see the email.)Absolvoval Fakultu dramatických umení v Belehrade. Profesionálna kariéra: Filmová a televízna produkčná spoločnosť KRUG – technický riaditeľ. Radnica Niš – kameraman, obrazový dizajnér, autor mnohých krátkych a dokumentárnych filmov, TV seriálov, mediálnych kampaní, promočných filmov a hudobných spotov.

Ocenenia

Golden Beggar Award; Cena Zlatý žobrákHlavná cena medzinárodného festivalu „Zlatý žobrák“ sa medzi tvorcami v lokálnych televíziách v Európe stala prestížnym ocenením a dôkazom úspešnej a tvorivej práce. Nemenej významným ocenením sa v posledných rokoch stali aj „Zlatý žobrák“ pre mladého autora a „Zlatý žobrák“ pre produkčnú spoločnosť, ktoré sú takisto potvrdením vysokých profesionálnych kvalít mladých tvorcov a nezávislých producentov.

Tradičná súťažná prehliadka sa bude konať v troch sekciách, v ktorých sa budú jednotlivé diela uchádzať o hlavnú cenu „Zlatý žobrák“

  • sekcia produkčné spoločnosti
  • sekcia mladý autor
  • sekcia lokálne televízie

Programy sú zaradené do siedmych kategórií – spravodajstvo a publicistika, dokument, krátky hraný film, animácia. Novinkou 22. ročníka budú projekty mediálnej gramotnosti, participatívne projekty a súťaž veľmi krátkych filmov (xsf).

Ceny na 22. medzinárodnom festivale lokálnych televízií

V každej z troch súťažných sekcií bude udelená hlavná cena Zlatý žobrák.
1. ZLATÝ ŽOBRÁK za najlepší program z produkcie lokálnej televízie
- Cenu dotuje primátor mesta Košice
2. ZLATÝ ŽOBRÁK za najlepší film z produkcie produkčnej spoločnosti
- Cenu dotuje Medzinárodný vyšehradský fond
3. ZLATÝ ŽOBRÁK za najlepší film z produkcie mladého autora
- Cenu dotuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Kto je Zlatý žobrák?

Medzi vymyslenými príbehmi, ktoré kolujú po Košiciach je aj príbeh o žobrákovi, ktorý mnoho rokov žobral. Svoje vyžobrané peniaze použil múdro a postavil si dom na Hlavnej ulici. Dom skutočne existuje a na vrchole jeho strechy je socha žobráka. Kópia tejto sochy, ktorú vyrobil akademický sochár Arpád Račko, sa odovzdáva lokálnej televízii ako symbol hlavnej ceny na medzinárodnom festivale lokálnych televízií. Autormi sošiek v sekcii produkčná spoločnosť a mladý autor sú výtvarníci Vlasta Žáková a Martin Kudla.

V súťaži sú aj ďalšie ceny:

  • Cena Asociácie srbských novinárov „Zora“
  • Cena Rady pre vysielanie a retransmisiu za najlepší slovenský film.
  • Cena srbského festivalu Press Vitez.
  • Cena Fogelsong Family Foundation zo Spojených štátov

K týmto cenám pribudne aj niekoľko čestných uznaní niektorým produkciám a autorom.

Panelové diskusie

Panel 1: 

Terrorism, War and Other Conflicts – Existential Threat for Journalism

Growth of terrorism, emerging wars and other conflicts, as well as the resurfacing of extremist forces raise the questions of the role and position of media and journalists which, embodying freedom of speech and other fundamental freedoms and rights principles and being the bearers of democratic values, often become the targets of attacks themselves. At the 2016 International Festival of Local Televisions, the role of journalism in this new situation will be analysed and discussed, with the aim of finding some conclusions and providing some guidance for journalists working in these difficult times.

PANEL 2:

Refugee and Migrant Crisis Through the Eyes of Media

V4 countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) have strictly rejected the EU’s refugee redistribution mechanism, justifying this attitude by the need to protect their respective countries from radical Islamists infiltrated among the refugees and economic migrants. The countries which have borne the biggest part of the refugee burden have seen this as the lack of solidarity. Different approaches and the crisis of trust can lead to an even deeper division of Europe and even the collapse of Schengen Area, resulting in multiple negative political, economic and security consequences. The Festival aspires to focus on the role of media not only with regard to informing on the refugee drama but also with respect to the atmosphere and attitudes of the public. Particular attention will be paid to the questions of media ethics when it comes to this issue.

Workshopy

WORKSHOP 1

Terrorism and War Conflicts – Free Media vs. Propaganda

Following the abovementioned panel, this workshop will particularly focus on whether the media that face these troubled situations live by the ethical norms and professional standards and when they become a part of propaganda themselves. Can we tell where the dividing line is? Can media resist manipulation attempts and lies that come with the conspiracy theories? Is it possible to prevent the spreading of extremist ideologies and the zillions of lies circulating in the virtual space?

WORKSHOP 2 

V4 in European and Central-European Context

25 years after its establishment, the V4 group consisting of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia represents a stabilization element in Central European context and a strong voice within the EU. Main priorities of Visegrad cooperation such as the Eastern Partnership, energy security and other questions, as well as the current refugee crisis issues will be introduced to the workshop participants. We will make the most of the presence of media from V4 countries to establish a platform for creative cooperation and cross-cultural projects implementation, as well as for the strengthening of identity of the V4 countries’ citizens.

Prezentácie

UŽ ČOSKORO

Burza programov

Jednou z nesporných kvalít festivalu je široká škála tém a nekaždodenné filmové postupy. Táto skutočnosť robí festival príťažlivým pre všetkých tých, ktorí sledujú nové trendy v audiovizuálnej tvorbe. Preto festivalové programy majú reálne predpoklady stať sa predmetom záujmu nákupcov programov. Počas 17. rokov trvania festivalu sa konala distribúcia filmov na nekomerčnej báze prostredníctvom výmeny. Rozšírenie obsahu festivalu si vyžiadalo zmenu aj v distribúcii a v minulom roku sa na festivale zúčastnilo niekoľko zástupcov ”veľkých televízií”. Ambíciou organizátorov je vytvoriť pravidelné fórum pre nákup a predaj filmov, ktoré sú prezentované na festivale. Súčasťou festivalu budú stretnutia záujemcov o nákup, distribúciu a predaj programov pod názvom „Burza programov“. Burza bude prebiehať paralelne s ostatným programom počas celého festivalu. Nákupcovia programov tak budú mať možnosť získať prehľad o slovenskej dokumentárnej tvorbe aj na lokálnej úrovni. Ďalšou snahou organizátorov je dať priestor pre tvorcov, ktorí hľadajú možnosti financovania svojich projektov. Súčasťou burzy by mala byť aj prezentácia námetov, ktoré čakajú na realizáciu.

Košický filmový festival

Medzinárodný filmový festival Košice (MFFK) sa zamerá predovšetkým na kinematografie krajín strednej a východnej Európy. Ambíciou organizátorov bude tak, ako doteraz, predstaviť v Košiciach výlučne premiérové filmy. V ďalších rokoch organizátori počítajú s vytvorením viacerých súťažných kategórií hraných, dokumentárnych a krátkych filmov. Podľa kategorizácie FIAPF pôjde o špecializovaný súťažný festival, ktorého cieľom bude zvýšiť povedomie o tvorbe krajín, ktoré sú k nám kultúrne najbližšie. Filmy z týchto krajín sa k nám s výnimkou Českej republiky dostávajú len výnimočne. Súčasne bude vytvorený aj základný rámec pre nadväzovanie kontaktov a rozvoj spolupráce, cez účasť tvorcov na festivale. Aktivity v tomto smere budú rozvíjané aj v samostatnej časti festivalu.

Esencia Košíc

III. Sprievodné podujatia „Esencia Košíc“

Sprievodné podujatie festivalu pod názvom „Esencia Košíc“ predstavuje prínos k obohateniu kultúrneho života Košíc. Občania mesta a jeho návštevníci budú môcť oceniť kultúrne hodnoty a podujatia, ktoré festival ponúkne predovšetkým v nových kultúrnych stánkoch, ktoré neboli v roku 2013 dobudované. Okrem výsostne filmových podujatí a pracovných stretnutí ponúkne retrospektívu festivalu v rôznych podobách - výstavy, koncerty, multimediálne happeningy. Cieľom v roku 2015 je predstaviť predovšetkým kultúru regiónu Košického samosprávneho kraja a Zakarpatia.