ceremony 2015

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN UKONČILO 21. FESTIVAL LOKÁLNYCH TELEVÍZIÍ V KOŠICIACH

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN UKONČILO 21. FESTIVAL LOKÁLNYCH TELEVÍZIÍ V KOŠICIACH

KOŠICE, Slovensko, 22. jún 22 – 21. medzinárodný festival lokálnych televízií v Košiciach sa cez víkend skončil gala večerom spojeným so slávnostným odovzdávaním cien. Medzi ocenenými filmami boli produkcie z domáceho Slovenska i z ďalekej Austrálie.

Časť tohtoročného festivalu sa netradične konala na Ukrajine, kde znepokojivá politická situácia spôsobila lokálnym televíziám vážne problémy.

Festival, ktorý vznikol v roku 1995 s cieľom podporovať novozaložené lokálne televízie v krajinách východnej a strednej Európy, už dávno prekročil svoj pôvodný geografický zámer, no po celý čas ostal verný svojej základnej myšlienke podporovať lokálne televízie ako dôležitý segment mediálneho priestoru. Navyše, s programami prihlásenými napríklad aj z Austrálie, Iraku či Brazílie, festival posunul význam prívlastku „medzinárodný“ vo svojom názve. Dva zo štyroch festivalových dní sa konali neďaleko ukrajinského mesta Užhorod. Účastníci z Českej republiky, Srbska a Slovenska zosumarizovali počas panelových diskusií a workshopov úlohu a vývoj médií v čase politických a ekonomických zmien vo svojich krajinách. Ukrajinskí novinári a producenti zase poukázali na špecifickú situáciu, v ktorej sa nachádzajú, a hovorili o virtuálnej vojne a okupácii východnej časti Ukrajiny. Jedna z ukrajinských účastníčok, ktorá pôvodne šla na východ Ukrajiny pracovať ako zdravotná sestra, vyrozprávala svoj príbeh o tom, ako sa z nej stala novinárka, keď svojím mobilom filmovala dianie okolo seba. Dnes pracuje pre jednu z kyjevských televízií. Viaceré diskusie sa zameriavali na aktuálnu situáciu na Ukrajine v porovnaní s nedávnym vývojom v susedných krajinách. Tento rok sa festivalu zúčastnilo približne 60 účastníkov z 13 krajín. Ako povedala Eva Děkanovská, predsedníčka Nadácie City TV „Tento rok máme menej účastníkov zámerne. Kvôli presunu na Ukrajinu sme museli počet účastníkov obmedziť tak, aby sa vošli do jedného autobusu.“ Spolupráca medzi Nadáciou City TV a jej ukrajinským partnerom, Európskym mediálnym centrom v Užhorode, by mala podľa plánov pokračovať už čoskoro v podobe školenia novinárov z lokálnych televízií zameraného na spôsoby mediálneho pokrytia ozbrojeného konfliktu. Nižšie nájdete zoznam víťazov festivalovej súťaže programov, známej aj pod neformálnym názvom Zlatý žobrák.

Výsledková listina 21. IFoLT, Košice Slovensko

GRAND PRIX ZLATÝ ŽOBRÁK 2015 primátora mesta Košice pre lokálnu televíziu

KDE PATRÍŠ

Bielorusko, Poľsko, réžia Andrei Kutsila

Za citlivé stvárnenie hľadania a nachádzania nádeje na znovuoživenie dôležitých súčastí lokálnej kultúry.

GRAND PRIX ZLATÝ ŽOBRÁK 2015 Zastúpenia EK na Slovensku pre produkčnú spoločnosť

DOSPELÍ

Španielsko,

réžia Javier Marco

Za brilantné využitie filmových postupov, ktoré autori využívajú, aby poukázali na to, že v súčasnom Španielsku nie je možné obyčajné sny premeniť na skutočnosť.

GRAND PRIX ZLATÝ ŽOBRÁK 2015 Nadácie City TV pre mladého autora

SVÄTENIE

Slovensko,

réžia: Peter Gábor

Za odvážne stvárnenie vzťahu, ktorý má ďalekosiahle dôsledky týkajúce sa tolerancie a lásky.

Cena Vogelsong Family Foundation

POČÚVAJ

Dánsko, réžia: Rungano Nyoni

Za obdivuhodnú kompozíciu dramatického príbehu plného nedorozumení, s potenciálne vražednými následkami.

Cena Srbskej asociácie novinárov Zora

RUKAN

Austrália,

réžia: Hossein Jehani

Za spôsob, akým poukazuje na to, ako ľahko dokáže zlo zničiť kultúru. Nikdy nezabudneme na ľud Yazidi.

Cena Rady pre vysielanie a retransmisiu

BARO MARIBEN

Slovensko, réžia: Paula Ďurinová

Cena TV festivalu Press Vitez

DIVADLO ZO ŠKATULE OD TOPÁNOK

(Srbsko), réžia: Predrag Radonjic

Ochrana umeleckého života je kľúčová pre zachovanie všeobecných ľudských hodnôt.

Čestné uznania

REKVIEM PRE MÔJHO OTCA

(Francúzsko) réžia: Quentin Perez

Les ako výrazná metafora príbehu otca, ktorý nedokáže pochopiť svojho syna.

MRHOLÍ

(Taiwan) réžia: Lien Chien Hung

Čierna komédia vyjadrujúca zatrpknutosť mladej generácie, ktorá chce príliš veľa príliš skoro.

AMERYKANKA

(Bielorusko, Poľsko) réžia: Viktar Korzoun

Príbeh uväznenia básnika autoritárskym režimom vyrozprávaný s humorom a vyváženým mixom rozprávania a animácie.

BALANJA

(Irak) réžia: Ali Raheem

Srdcervúci príbeh zločinného použitia plynu voči Kurdom v Iraku.

Kategórie