Kategórie

Správy / Aktuality

 1. SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN UKONČILO 21. FESTIVAL LOKÁLNYCH TELEVÍZIÍ V KOŠICIACH

  ceremony 2015

  SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN UKONČILO 21. FESTIVAL LOKÁLNYCH TELEVÍZIÍ V KOŠICIACH

  KOŠICE, Slovensko, 22. jún 22 – 21. medzinárodný festival lokálnych televízií v Košiciach sa cez víkend skončil gala večerom spojeným so slávnostným odovzdávaním cien. Medzi ocenenými filmami boli produkcie z domáceho Slovenska i z ďalekej Austrálie.

  Časť tohtoročného festivalu sa netradične konala na Ukrajine, kde znepokojivá politická situácia spôsobila lokálnym televíziám vážne problémy.

  Festival, ktorý vznikol v roku 1995 s cieľom podporovať novozaložené lokálne televízie v krajinách východnej a strednej Európy, už dávno prekročil svoj pôvodný geografický zámer, no po celý čas ostal verný svojej základnej myšlienke podporovať lokálne televízie ako dôležitý segment mediálneho priestoru. Navyše, s programami prihlásenými napríklad aj z Austrálie, Iraku či Brazílie, festival posunul význam prívlastku „medzinárodný“ vo svojom názve. Dva zo štyroch festivalových dní sa konali neďaleko ukrajinského mesta Užhorod. Účastníci z Českej republiky, Srbska a Slovenska zosumarizovali počas panelových diskusií a workshopov úlohu a vývoj médií v čase politických a ekonomických zmien vo svojich krajinách. Ukrajinskí novinári a producenti zase poukázali na špecifickú situáciu, v ktorej sa nachádzajú, a hovorili o virtuálnej vojne a okupácii východnej časti Ukrajiny. Jedna z ukrajinských účastníčok, ktorá pôvodne šla na východ Ukrajiny pracovať ako zdravotná sestra, vyrozprávala svoj príbeh o tom, ako sa z nej stala novinárka, keď svojím mobilom filmovala dianie okolo seba. Dnes pracuje pre jednu z kyjevských televízií. Viaceré diskusie sa zameriavali na aktuálnu situáciu na Ukrajine v porovnaní s nedávnym vývojom v susedných krajinách. Tento rok sa festivalu zúčastnilo približne 60 účastníkov z 13 krajín. Ako povedala Eva Děkanovská, predsedníčka Nadácie City TV „Tento rok máme menej účastníkov zámerne. Kvôli presunu na Ukrajinu sme museli počet účastníkov obmedziť tak, aby sa vošli do jedného autobusu.“ Spolupráca medzi Nadáciou City TV a jej ukrajinským partnerom, Európskym mediálnym centrom v Užhorode, by mala podľa plánov pokračovať už čoskoro v podobe školenia novinárov z lokálnych televízií zameraného na spôsoby mediálneho pokrytia ozbrojeného konfliktu. Nižšie nájdete zoznam víťazov festivalovej súťaže programov, známej aj pod neformálnym názvom Zlatý žobrák.

  Výsledková listina 21. IFoLT, Košice Slovensko

  GRAND PRIX ZLATÝ ŽOBRÁK 2015 primátora mesta Košice pre lokálnu televíziu

  KDE PATRÍŠ

  Bielorusko, Poľsko, réžia Andrei Kutsila

  Za citlivé stvárnenie hľadania a nachádzania nádeje na znovuoživenie dôležitých súčastí lokálnej kultúry.

  GRAND PRIX ZLATÝ ŽOBRÁK 2015 Zastúpenia EK na Slovensku pre produkčnú spoločnosť

  DOSPELÍ

  Španielsko,

  réžia Javier Marco

  Za brilantné využitie filmových postupov, ktoré autori využívajú, aby poukázali na to, že v súčasnom Španielsku nie je možné obyčajné sny premeniť na skutočnosť.

  GRAND PRIX ZLATÝ ŽOBRÁK 2015 Nadácie City TV pre mladého autora

  SVÄTENIE

  Slovensko,

  réžia: Peter Gábor

  Za odvážne stvárnenie vzťahu, ktorý má ďalekosiahle dôsledky týkajúce sa tolerancie a lásky.

  Cena Vogelsong Family Foundation

  POČÚVAJ

  Dánsko, réžia: Rungano Nyoni

  Za obdivuhodnú kompozíciu dramatického príbehu plného nedorozumení, s potenciálne vražednými následkami.

  Cena Srbskej asociácie novinárov Zora

  RUKAN

  Austrália,

  réžia: Hossein Jehani

  Za spôsob, akým poukazuje na to, ako ľahko dokáže zlo zničiť kultúru. Nikdy nezabudneme na ľud Yazidi.

  Cena Rady pre vysielanie a retransmisiu

  BARO MARIBEN

  Slovensko, réžia: Paula Ďurinová

  Cena TV festivalu Press Vitez

  DIVADLO ZO ŠKATULE OD TOPÁNOK

  (Srbsko), réžia: Predrag Radonjic

  Ochrana umeleckého života je kľúčová pre zachovanie všeobecných ľudských hodnôt.

  Čestné uznania

  REKVIEM PRE MÔJHO OTCA

  (Francúzsko) réžia: Quentin Perez

  Les ako výrazná metafora príbehu otca, ktorý nedokáže pochopiť svojho syna.

  MRHOLÍ

  (Taiwan) réžia: Lien Chien Hung

  Čierna komédia vyjadrujúca zatrpknutosť mladej generácie, ktorá chce príliš veľa príliš skoro.

  AMERYKANKA

  (Bielorusko, Poľsko) réžia: Viktar Korzoun

  Príbeh uväznenia básnika autoritárskym režimom vyrozprávaný s humorom a vyváženým mixom rozprávania a animácie.

  BALANJA

  (Irak) réžia: Ali Raheem

  Srdcervúci príbeh zločinného použitia plynu voči Kurdom v Iraku.

 2. FESTIVAL LOKÁLNYCH TELEVÍZIÍ SA PRESUNUL NA UKRAJINU

  UŽHOROD, Ukrajina, 19 jún

  Medzinárodný festival lokálnych televízií, ktorý sa už tradične každoročne koná v Košiciach, sa včera presunul na Ukrajinu, aby tak vyjadril podporu lokálnym televíziám na Ukrajine a pomohol ukrajinským producentom rozšíriť služby, ktoré ponúkajú svojim divákom. Organizátorom festivalu založeného v roku 1995 je nezisková Nadácia City TV. Pôvodnou myšlienkou festivalu bolo podporovať novozaložené lokálne televízie v krajinách východnej a strednej Európy formou školení a výmeny programov. Festival sa však rokmi rozrástol a dnes výrazne presahuje svoju pôvodnú oblasť záujmu. Do festivalovej súťažnej prehliadky boli tohto roku prihlásené filmy a programy z celej Európy a, po prvý raz, napríklad aj z Iraku.  Na prvom festivalovom stretnutí vo štvrtok večer zmapovali mediálni experti z Českej republiky, Srbska a Slovenska úlohu médií v procese nedávnych zmien vo svojich krajinách. Počas následnej dvojhodinovej diskusie s ukrajinskými novinármi sa hovorilo o rozdieloch i podobných črtách diania na Ukrajine. Ukrajinskí účastníci zdôraznili najmä enormný vplyv, ktorý má konflikt odohrávajúci sa na východe ich krajiny, na všetky ukrajinské médiá. Cieľom festivalových stretnutí, ktoré pokračujú aj dnes, je nadviazať vzťahy medzi ukrajinskými lokálnymi televíziami a televíziami, ktoré sa stali už tradičnými účastníkmi medzinárodného festivalu lokálnych televízií. Na piatok je naplánované aj premietanie spravodajstva pokrývajúceho konflikt na východe Ukrajiny z dielne domácich médií a diskusia na rovnakú tému. Festival sa už i s ukrajinskými účastníkmi vráti v sobotu do Košíc na slávnostný záverečný ceremoniál spojený s odovzdávaním cien.

 3. The 'Golden Beggar' will open with the premiere of a Slovak documentary. The Festival of Local Televisions (IFoLT) starts this week!

 4. Festival bude diskutovať o situácii na Ukrajine

  Dôležitou súčasťou festivalu sú každoročne pracovné stretnutia na aktuálne európske témy. Ich cieľom je hľadať odpovede, akým spôsobom a aké témy by mali prinášať televízie a nezávislí producenti. Tento rok budú prebiehať pod vedením mediálnych expertov nielen z krajín V4 a z Európy, ale do diskusií sa zapoja aj mediálni odborníci z Ukrajiny. Na príprave pracovných stretnutí spolupracuje festival s Európskym mediálnym centrom v Užhorode, ktoré je spoluorganizátorom festivalu u našich východných susedov.

  “Jednou z kľúčových podmienok rozvoja občianskej spoločnosti v každej krajine, a pre Ukrajinu v tejto etape to platí zvlášť, je demokratizácia médií a vytvorenie podmienok pre fungovanie slobodných a nezávislých médií. Toto sú prioritné ciele, ktoré budú obsahom panelovej diskusie a následného workshopu, ktorý je prispôsobený úlohám médií, respektíve potrebám redaktorov a pracovníkov lokálnych, mestských a regionálnych televízií z Ukrajiny.” Vysvetľuje Eva Děkanovská, riaditeľka festivalu.

  Európske mediálne centrum vytipovalo niekoľko novinárov printových aj elektronických médií na Ukrajine. Je medzi nimi predseda Národného zväzu novinárov na Ukrajine či politológ Oleg Chavič, ale aj televízni a píšuci novinári vybraných ukrajinských médií.

  “Festival je zdrojom inšpirácie, spoznávania hodnôt, princípov, vzťahov a otázok, ktorými žijú občania Európskej únie, ale aj zdrojom informácií, ktoré po festivale pracovníci lokálnych televízií z týchto krajín prinášajú občanom miest, v ktorých žijú a pracujú. A to je možno aj najvýznamnejší vklad festivalu v rámci rozširovania Európskej únie. “ dopĺňa Děkanovská.

 5. Winning poster author is Jozef Mnich

  vizual

  V tomto roku sa organizátori medzinárodného festivalu lokálnych televízií rozhodli pre spoluprácu s mladými nádejnými umelcami. Prvýkrát vo svojej histórii zapojili do tvorby festivalového vizuálu študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. “Oslovili sme mladých grafikov preto, aby sa podieľali na konkrétnom projekte. Aby si vyskúšali, ako sa ich nápad môže zrealizovať a dostať sa do vizuálu veľkého podujatia., ” hovorí Eva Děkanovská, riaditeľka festivalu. Do tvorby sa na základe zadania pustilo viac ako desať grafikov. Mali vytvoriť plagát, ktorý by vystihoval myšlienku tohtoročného festivalu konaného nielen na Slovensku ale aj na Ukrajine. Z návrhov organizačný štáb vybral výtvarné riešenie Jozefa Mnicha, študenta II. ročníka ŠÚV v Košiciach.

 6. Poďakovanie

  Dovoľte, aby sme vám všetkým, ktorí ste prispeli do verejnej zbierky na českom portáli HitHit.cz , poďakovali za podporu a solidaritu s 21. medzinárodným festivalom lokálnych televízií Zlatý žobrák.

  Organizátori

 7. Prihlásených je už viac ako 60 filmov z celého sveta

  golden-beggar-soska

  Do súťažnej časti 21. ročníka Medzinárodného festivalu lokálnych televízií, jeden a pol mesiaca pred uzávierkou, je už prihlásená takmer šesťdesiatka filmov z celého sveta.

  O hlavnú cenu Zlatý žobrák tak, ako po minulé roky sa bude súťažiť v 3 sekciách - Lokálna televízia, Produkčná spoločnosť a Mladý tvorca.

  “Očakávame filmy, ktoré budú odrazom života a osudov ľudí, ktorí žijú okolo vás. Budeme radi, ak nám pošlete také programy, ktoré odhaľujú vážne problémy súčasnej spoločnosti ako sú korupcia, vydieranie, minoritné a cezhraničné problémy, osudy detí a žien, programy, ktoré sa zaoberajú následkami globálneho otepľovania, či súčasnej finančnej krízy.” hovorí riaditeľka festivalu Eva Děkanovská.

  Medzinárodná porota bude sledovať súťažné filmy cez internet prostredníctvom osobitného prístupu na stránkach www.festival.sk a www.clickforfestivals.com. Sedemčlenná porota bude pracovať pod vedením Rogera Worroda, švajčiarskeho herca, scenáristu a producenta,

  “Teší nás, že aj tento rok tvoria najpočetnejšiu skupinu filmov snímky z dielne mladých autorov, medzi ktorými sú zastúpení aj filmári zo Slovenska. Teší nás aj to, že sa k nám vracajú úspešní autori z predošlých rokov. Svoj, predpokladám opäť výborný film, poslal aj minuloročný víťaz festivalu Jerzy Kalina” hovorí Děkanovská.

 8. Príprava „Dvadsaťjednotky“ je už v plnom prúde

  DSC_9522

  Termín konania tohtoročného medzinárodného festivalu lokálnych televízií je známy. Zástupcovia lokálnych televízií aj nezávislí tvorcovia a novinári z celého sveta sa v Košiciach zídu v polovici júna.

  „Tento rok sa festival uskutoční 17. – 20. júna 2015 a podľa predbežných informácií a pozvaní očakávame hostí z minimálne 25 krajín Európy aj zámoria“, hovorí Eva Děkanovská, riaditeľka festivalu.

  Program festivalu bude mať v tomto roku štyri samostatné, paralelne sa konajúce časti. Súťažnú prehliadku filmov - Zlatý žobrák, pracovné stretnutia a worshopy, nesúťažný Medzinárodný filmový festival Košice 2015 a sprievodné podujatia s názvom Esencia Košíc.

  Novinkou je, že festival sa bude konať súčasne na Slovensku aj na Ukrajine. Po 20 tich rokoch budovania vzťahov medzi lokálnymi a regionálnymi televíziami, a takmer rovnakom počte rokov podpory mladých tvorcov a malých produkčných spoločností, chce Medzinárodný festival lokálnych televízií / Zlatý Žobrák, konajúci sa v Košiciach, reagovať na situáciu u susedov na Ukrajine.

  „Festival plánuje rozšírenie do Zakarpatskej oblasti Ukrajiny v snahe zopakovať na Ukrajine to, čo sa festivalu podarilo v iných častiach Európy – vytvoriť zoskupenie tvorcov, podporiť programovú výrobu a výmenu a ozdraviť mediálny priestor pre vysielateľov,” vysvetľuje Děkanovská.

 9. Festival reaguje na situáciu na Ukrajine

  2014-06-12._War_in_Donbass_20

  21.medzinárodný festival lokálnych televízií sa po dvadsiatich rokoch rozhodol reagovať na situáciu u susedov na Ukrajine. V spolupráci s partnermi na ukrajinskej strane je snahou zopakovať tam to, čo sa festivalu podarilo v iných častiach Európy. Nadácii City TV v tom výrazne pomáha partner v Zakarpatskej oblasti - Európske mediálne centrum v Užhorode (www.mediacentr.info), ktorého riaditeľ, Nikolaj Koshuta, prvý prišiel s nápadom organizovať festival na Ukrajine. „ Chceme pomôcť kolegom na Ukrajine vytvoriť zoskupenie tvorcov, podporiť programovú výmenu a ozdraviť mediálny priestor pre vysielateľov,“ hovorí riaditeľka festivalu Eva Děkanovská. „Organizovanie festivalu na území Ukrajiny má aj hlbšie poslanie. Treba ho vnímať ako ústretové gesto voči tamojším mediálnym pracovníkom a mediám, prejav našej solidarity, otvorenosti a ochoty zdielať spoločné know how.“

  Festival pripravuje pracovné stretnutia, kde chce hovoriť o úlohe médií v rozvoji demokracie a procese integrácie do EÚ, ale aj worshop na tému „Lokálne televízie na Ukrajine o vojnovom konflikte – vojna v priamom prenose.“