2014-06-12._War_in_Donbass_20

Festival reaguje na situáciu na Ukrajine

21.medzinárodný festival lokálnych televízií sa po dvadsiatich rokoch rozhodol reagovať na situáciu u susedov na Ukrajine. V spolupráci s partnermi na ukrajinskej strane je snahou zopakovať tam to, čo sa festivalu podarilo v iných častiach Európy. Nadácii City TV v tom výrazne pomáha partner v Zakarpatskej oblasti - Európske mediálne centrum v Užhorode (www.mediacentr.info), ktorého riaditeľ, Nikolaj Koshuta, prvý prišiel s nápadom organizovať festival na Ukrajine. „ Chceme pomôcť kolegom na Ukrajine vytvoriť zoskupenie tvorcov, podporiť programovú výmenu a ozdraviť mediálny priestor pre vysielateľov,“ hovorí riaditeľka festivalu Eva Děkanovská. „Organizovanie festivalu na území Ukrajiny má aj hlbšie poslanie. Treba ho vnímať ako ústretové gesto voči tamojším mediálnym pracovníkom a mediám, prejav našej solidarity, otvorenosti a ochoty zdielať spoločné know how.“

Festival pripravuje pracovné stretnutia, kde chce hovoriť o úlohe médií v rozvoji demokracie a procese integrácie do EÚ, ale aj worshop na tému „Lokálne televízie na Ukrajine o vojnovom konflikte – vojna v priamom prenose.“

Kategórie