DSC_9522

Príprava „Dvadsaťjednotky“ je už v plnom prúde

Termín konania tohtoročného medzinárodného festivalu lokálnych televízií je známy. Zástupcovia lokálnych televízií aj nezávislí tvorcovia a novinári z celého sveta sa v Košiciach zídu v polovici júna.

„Tento rok sa festival uskutoční 17. – 20. júna 2015 a podľa predbežných informácií a pozvaní očakávame hostí z minimálne 25 krajín Európy aj zámoria“, hovorí Eva Děkanovská, riaditeľka festivalu.

Program festivalu bude mať v tomto roku štyri samostatné, paralelne sa konajúce časti. Súťažnú prehliadku filmov - Zlatý žobrák, pracovné stretnutia a worshopy, nesúťažný Medzinárodný filmový festival Košice 2015 a sprievodné podujatia s názvom Esencia Košíc.

Novinkou je, že festival sa bude konať súčasne na Slovensku aj na Ukrajine. Po 20 tich rokoch budovania vzťahov medzi lokálnymi a regionálnymi televíziami, a takmer rovnakom počte rokov podpory mladých tvorcov a malých produkčných spoločností, chce Medzinárodný festival lokálnych televízií / Zlatý Žobrák, konajúci sa v Košiciach, reagovať na situáciu u susedov na Ukrajine.

„Festival plánuje rozšírenie do Zakarpatskej oblasti Ukrajiny v snahe zopakovať na Ukrajine to, čo sa festivalu podarilo v iných častiach Európy – vytvoriť zoskupenie tvorcov, podporiť programovú výrobu a výmenu a ozdraviť mediálny priestor pre vysielateľov,” vysvetľuje Děkanovská.

Kategórie