Poďakovanie

Dovoľte, aby sme vám všetkým, ktorí ste prispeli do verejnej zbierky na českom portáli HitHit.cz , poďakovali za podporu a solidaritu s 21. medzinárodným festivalom lokálnych televízií Zlatý žobrák.

Organizátori

Kategórie