Festival Zlatý žobrák spolupracuje so študentami umeleckých škôl

vizual

Winning poster author is Jozef Mnich

V tomto roku sa organizátori medzinárodného festivalu lokálnych televízií rozhodli pre spoluprácu s mladými nádejnými umelcami. Prvýkrát vo svojej histórii zapojili do tvorby festivalového vizuálu študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. “Oslovili sme mladých grafikov preto, aby sa podieľali na konkrétnom projekte. Aby si vyskúšali, ako sa ich nápad môže zrealizovať a dostať sa do vizuálu veľkého podujatia., ” hovorí Eva Děkanovská, riaditeľka festivalu. Do tvorby sa na základe zadania pustilo viac ako desať grafikov. Mali vytvoriť plagát, ktorý by vystihoval myšlienku tohtoročného festivalu konaného nielen na Slovensku ale aj na Ukrajine. Z návrhov organizačný štáb vybral výtvarné riešenie Jozefa Mnicha, študenta II. ročníka ŠÚV v Košiciach.

Kategórie