Matka

Matka

Obsah

Krátky čiernobiely film poeticky zobrazujúci život. Snaží sa vyjadriť pocity, túžby, obety, lásku a pokoj. Vlastnosti, ktorými môže disponovať len matka. Autorka chce zovšeobecniť obraz matky lyrický portrétom jej matky. Minimalistický, iba dvojminútový film, je sprevádzaný hudbou slávneho Yanna Tiersena.