Program

Program 22. medzinárodného festivalu lokálnych televízií (IFoLT)

15. – 18. jún 2016 Košice

Streda 15. júna

09:00 - 12:30 Premietanie pre školy v Ster Century Cinemas, OC Galéria
18:00 - 18:30 Otvorenie festivalu v Ster Century Cinemas
18:30 - 19:00 slovenská premiéra 3 odmenených krátkych filmov z festivalu Zlatý žobrák v Ster Century Cinemas
19:00 - 22:00 Recepcia a kultúrny program v Ster Century Cinemas

Štvrtok 16. júna

08:00 - Registrácia účastníkov v DKC Veritas, Dominikánske nám. 8 
09.00 - 13:00 Súťažná prehliadka,Veritas
09:00 - 12:30 Premietanie pre školy v Ster Century Cinemas
13:00 - 14:00 Obedňajšia prestávka
14:00 - 15:30 Prezentácia festivalu Golden Wheel – Zoran Dimov, Macedonia
15:30 - 17:00 Niečo z histórie Košíc… – happening účastníkov pred Veritasom
18:00 - 19:30 Slovenská premiéra srbského filmu MAMAROSH v Ster Century Cinemas, osobná účasť režiséra Momčilo Mrdakova
18:00 - 19:00 Otvorenie výstavy “Na Balkáne niečo nové” v Galérii Bašta, Hrnčiarska 7 , osobná účasť delegácie umelcov z Kosova
19:00 - 20:00 Spoločenský večer v Galérii Bašta

Piatok 17. júna

09:00 - Registrácia účastníkov DKC Veritas, Dominikánske námestie 8
09:00 - 12:30 Premietanie pre školy v Ster Century Cinemas
09:00 - 13:00 Súťažná prehliadka Zlatý žobrák 2016 Veritas
13:00 - 14:00 Obedňajšia prestávka
14:00 - 15:00 Panelová diskusia 1: Terorizmus a vojnové konflikty - Slobodné médiá verzus propaganda
15:15 - 16:15 Panelová diskusia 2: Utečenecká a migrantská kríza v optike médií 16:30 - 17:00 Workshop : V 4 v európskom a stredoeurópskom kontexte
18:00 - 19:30 slovenská premiéra srbského hraného filmu AMANET v Ster Century Cinemas , osobná účasť režiséra Nemanju Cipraniča
18:00 - 19:30 Koncert srbského akademického zboru z Nišu v evanjelickom kostole na Mlynskej ulici
19:30 - Voľný večer

Sobota 18. júna

09:00 - 12:00 Súťažná prehliadka Zlatý žobrák 2016 vo Veritase
12:00 - 14:00 Obedňajšia prestávka
14:00 - 17:00 Prehliadka mesta a kostola u Dominikánov, voľný program
19:00 - 24:00 Záverečný večer s programom a recepciou vo Veritase