Hlavná cena medzinárodného festivalu „Zlatý žobrák“ sa medzi tvorcami v lokálnych televíziách v Európe stala prestížnym ocenením a dôkazom úspešnej a tvorivej práce. Nemenej významným ocenením sa v posledných rokoch stali aj „Zlatý žobrák“ pre mladého autora a „Zlatý žobrák“ pre produkčnú spoločnosť, ktoré sú takisto potvrdením vysokých profesionálnych kvalít mladých tvorcov a nezávislých producentov.Tradičná súťažná prehliadka sa bude konať v troch sekciách, v ktorých sa budú jednotlivé diela uchádzať o hlavnú cenu „Zlatý žobrák“

  • sekcia produkčné spoločnosti
  • sekcia mladý autor
  • sekcia lokálne televízie

Programy sú zaradené do siedmych kategórií – spravodajstvo a publicistika, dokument, krátky hraný film, animácia.

CENY NA 24. MEDZINÁRODNOM FESTIVALE LOKÁLNYCH TELEVÍZIÍ

V každej z troch súťažných sekcií bude udelená hlavná cena Zlatý žobrák.
1. ZLATÝ ŽOBRÁK za najlepší program z produkcie lokálnej televízie

2. ZLATÝ ŽOBRÁK za najlepší film z produkcie produkčnej spoločnosti

3. Cena Erika Mollberga  za najlepší film z produkcie mladého autora

4. Cena televízie JOJ

KTO JE ZLATÝ ŽOBRÁK?

Medzi vymyslenými príbehmi, ktoré kolujú po Košiciach je aj príbeh o žobrákovi, ktorý mnoho rokov žobral. Svoje vyžobrané peniaze použil múdro a postavil si dom na Hlavnej ulici. Dom skutočne existuje a na vrchole jeho strechy je socha žobráka. Kópia tejto sochy, ktorú vyrobil akademický sochár Arpád Račko, sa odovzdáva lokálnej televízii ako symbol hlavnej ceny na medzinárodnom festivale lokálnych televízií. Autormi sošiek v sekcii produkčná spoločnosť a mladý autor sú výtvarníci Vlasta Žáková a Martin Kudla.

V súťaži sú aj ďalšie ceny:

• Cena Asociácie srbských novinárov „Zora“
• Cena Rady pre vysielanie a retransmisiu za najlepší slovenský film.
• Cena srbského festivalu Press Vitez.
• Cena Fogelsong Family Foundation zo Spojených štátov
• Cena primátora mesta Spišská Nová Ves
• Cena primátora mesta Rožňava
• Cena primátora mesta Michalovce

K týmto cenám pribudne aj niekoľko čestných uznaní niektorým produkciám a autorom.